Persondata og cookies

Opsamling af persondata i din kontakt med Kontra Coffee
I det nedenstående har vi uddybet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig elektronisk og hvordan de bruges og opbevares.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at interagere med os på tværs af hjemmesider og online medier. Vi vil derfor gerne være tydelige omkring, hvordan vi i overensstemmelse med lovgivningen, behandler de oplysninger, du giver os.

 

Ejeroplysninger
kontracoffee.com udbydes og håndteres af:

KONTRA A/S
Dag Hammarskjölds Allé 36
2100 København Ø
Cvr.nr. 28520360

Tlf.: 3525 5920

Mail: kontakt@kontracoffee.com

 

Hvordan afgiver du oplysninger om dig selv?
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du udfylder formularer på vores side.
Når du besøger kontracoffee.com indsamles der oplysninger om dig via cookies
Når du interagerer med vores annoncer på Facebook, LinkedIn, Google og Instagram.
Ved jobsøgning

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Det er typisk følgende oplysninger vi indsamler via en cookie:

Tekniske informationer om din smartphone, tablet eller computer
Din IP-adresse og geografiske placering
Hvilke elementer og sider, du klikker på og udfylder
Køn og aldersgruppe (ud fra dine oplysninger på Facebook, LinkedIn, Google eller Instagram)

For handel med os på kontracoffee.com eller direkte indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi indsamler disse oplysninger om dig for at kunne levere varen til dig.

Har du selv aktivt udfyldt en af vores formularer, indsamles: Navn, adresse, mailadresse, virksomhed, titel og i enkelte formularer også telefonnummer.

Når du tilmelder dig nyhedsbrev m.v. indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata.

Vedrørende persondata ved jobsøgning læs mere her.

 

Hvordan og hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Oplysninger opbevares så længe der er behov for det i henhold til formålet. Cookies har automatisk kun en vis levetid. Hver gang du besøger en side, lægges eller fornys cookien dog automatisk.

Personoplysninger i forbindelse med handel registreres hos KONTRA A/S og opbevares så længe du er kunde. Hvis kundeforholdet ophører, gemmer vi dine oplysninger i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Personoplysninger ved henvendelse via en formular på hjemmesiden, slettes efter 2 år.

Personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev opbevares 2 år efter framelding af nyhedsbrev.

Som dataansvarlige forpligter vi os til at overholde databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at vi forpligter os til at gennemføre organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre en høj sikkerhed omkring dine data. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmeldes dette straks til Datatilsynet og den/de registrerede underrettes om sikkerhedsbruddet.

 

Indsigt i dine persondata
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

 

Klageret
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage omkring vores behandling af dine personoplysninger. direkte til Kontra Coffee, din klage kan sendes til kontakt@kontracoffee.com. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagen kan sendes på mail eller du kan ringe på +45 33 19 32 00. Læs mere her.

 

Hvad bruges dine persondata til
Vi bruger primært de persondata, vi samler til at opfylde de aftaler, du indgår med os, men også til at forbedre vores service og til at lave relevant markedsføring i forhold til dig.

Oplysninger om Ip adresse, hvilke sider du besøger på hjemmesiden samt færden på sociale medier opsamles og bruges til at forbedre oplevelsen af vores hjemmeside og lave relevant markedsføring og kommunikation. Oplysningerne slettes løbende, når de mister relevans. Fra tid til anden, vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester, såvel som andet indhold, som kan være interessant for dig

 

Cookies som bruges på vores site